45 21 70 91 70 info@houseinvestment.dk

Til- og fraflytning

 

INDFLYTNING

Har du sagt ja tak til et af vores lejemål vil vi udarbejde en lejekontrakt til dig, vi derefter gennemgår sammen.
Inden kontrakten er underskrevet/udleveret skal vi have modtaget dit indskud/depositum, samt forudbetalt husleje.

Når lejemålet er klar til indflytning vil du modtage en opringning, for nærmere aftale om tid og dag til overtagelse, samt udlevering af nøgler.

Når du har overtaget lejemålet har du 14 dage til at fremsende en eventuel fejl -og mangelliste, du vil få udleveret på overtagelsesdagen.

Listen gennemgår vi sammen med din lejekontrakt. Er der ting som du mener skal udbedres skal du ringe til vores ejendomsinspektør og aftale en besigtigelse, kontakten går gennem House Investment på tlf. 21709170

Du overtager lejemålet nymalet. Det vil sige at hele lejemålet er nymalet ved indflytning. Uanset hvor lang tid du bor i lejemålet så skal lejemålet ny-males igen ved fraflytning, og vores ejendomsinspektør gennemgår lejemålet i samråd med dig.

 

FRAFLYTNING

Når du ønsker at opsige dit lejemål så skal dette ske skriftligt. Ifølge lejekontrakten er der 3 måneders opsigelse på lejemålet, og skal altid opsiges inden 1. hverdag i ny måned. Når vi har modtaget din opsigelse vil du enten pr. post modtage en bekræftelse på denne eller modtage den personligt afhængig af det aftalte. Samtidig modtager du også information omkring hvad du skal gøre før fraflytning omkring istandsættelse.

Har du betalt din husleje via PBS skal du selv sørge for at kontakte din bank og afmelde denne.

Ca. 2-4 uger før fraflytning skal du ringe til 21709170 for at aftale et fraflytningssyn, derefter kontakter vi vores ejendomsinspektør.

Er lejemålet overtaget nyistandsat skal den i.h.t. lejekontrakt fraflyttes 14 dage før på grund af istandsættelse.
Istandsættelse udføres således, at det lejede afleveres i samme stand som ved overtagelsen. Eventuelle punkter på fraflytning skema fra ejendomsinspektør, gennemføres efter fraflytningen ved udlejerens foranstaltning, men for lejerens regning.
Når lejemålet er istandsat og genudlejet vil vi sørge for at overføre evt. Indskud/depositum.

Afregning af diverse forbrug, kan svinge en del, afhængig af hvordan eventuelle udbydere afregner, en eller flere gange årligt.